Deze handleiding beschrijft welke stappen ondernomen moeten worden wanneer een controle van de SPLA aangifte plaats vindt.