Het kan voorkomen dat de Veeam agent for linux faalt bij het maken van de backup met de volgende melding:

- [error] Failed to load module [veeamsnap] with parameters


Dit betekend meestal dat de snap-in van Veeam VSS for linux niet goed werkt, niet overeenkomt met de versie op de linux machine.


Om dit op te lossen kan het volgende worden gedaan:


Start met de volgende comando's

1) rpm -qa | grep kernel*

2) rpm -qa | grep veeam


Hieruit komt een lijst met info over de kernel en Veeam snap-in(s).

Hierop kan het volgende commando worden uitgevoerd:

- sudo yum install kernel-headers-$(uname -r) 


In dit geval komt daar uit: "veeamsnap-5.0.0.4318"


Hierna zijn de volgende 2 commando's nodig, waarna de juist versie/snap-in wordt gekoppeld:

1) sudo dkms build -m veeamsnap -v 5.0.0.4318

2) sudo dkms install -m veeamsnap -v 5.0.0.4318


Test hierna nogmaals de backup, dit zou nu wel goed moeten werken.