Als men gebruik maakt van de Veeam Agent for Windows welke niet gemanaged wordt door bijv. Veeam Backup & Replication, gaat het verwijderen van data vanuit de cloud repository via de Command Line.


Let op: Door onderstaande stappen uit te voeren worden alle restore points van de desbetreffende machine verwijderd.


- Start CMD met admin rechten op de desbetreffende machine;

- Gebruik commando: "C:\Program Files\Veeam\Endpoint Backup\Veeam.EndPoint.Manager.exe" /deletebackup;

- Controleer het resultaat van het commando.


Mocht er een error naar voren komen, neem dan contact op met support via support@cloud2.nl of telefonisch via 072-8200286.