In deze handleiding wordt uitgelegd hoe er backups gemaakt kunnen worden van de data die in SFS staat.