Omschrijving:


Met ahsay V6 kon je data verwijderen uit de retentie via het restore menu. nu gaat dat in V7 op de volgende manier.


Oplossing:


v7 OBM via Utilities -> Delete Backup Data -> [Select Backup Set] -> [Select CBS] -> [Select Choose from ALL files].