Deze handleiding beschrijft welke stappen ondernomen kunnen worden nadat een omgeving is opgeleverd.