In deze handleiding wordt kort beschreven wat de Virtual Datacenter (VDC) en VAPP zijn.