Deze handleiding beschrijft welke stappen ondernomen moeten worden om de IASO back-ups te kunnen gebruiken op het IaaS platform. 

Deze IASO back-ups worden geo-redudant opgeslagen, dit houdt in dat de data fysiek in een ander datacenter staat dan waar de IaaS servers worden opgeslagen.