1.
Navigeer naar C:\Program Files\Ahsay OBM\
Open hier het Config.ini bestand en wijzig hier de XMX waarde

2.
Navigeer vervolgens naar C:\Program Files\Ahsay OBM\BIN
RunCB.bat
Wijzig hier de volgende regel de XMX waardes - SET JAVA_OPTS=-XMS128M -XMX768m -Dsun.java2d.noddraw

3.
Open tevens het RunBackupSet.bat bestand
Scroll een stukje naar beneden en wijzig vervolgens ook hier de waardes van de XMX=.

de XMX waardes staan op MB, aan te raden is om hier 1024 van te maken, het is mogelijk dit hoger in te stellen, dit is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar geheugen.