Probleem:


Expect log sequence 'xxxx' but found 'xxxx\Microsoft Information Store\First Storage Group\E000123AA.log'


Omschrijving:


Bij het maken van een Database backup kan de volgende error worden afgegeven

report: Expect log sequence ‘abc’ but found ‘SERVER\Microsoft Information Store\First Storage Group\E000def.log


Oorzaak:


Deze foutmelding kan voorkomen wanneer de logvolgorde van de MS exchange is gewijzigd door ander geïnstalleerde backup software, bijvoorbeeld NTBackup, of als er 2 verschillende schema's actief zijn in de set.


Oplossing:


- Zorg ervoor dat de database backup (in het schema) op dagelijks gezet wordt en dat de Transaction log backup wordt verwijderd.

- Verwijder alle andere backup pakketten die op het zelfde moment draaien/starten en het zelfde onderdeel backuppen


Hierna kan het nog 1 maal voorkomen dat hij de melding geeft, maar daarna hoort de uitdaging opgelost te zijn.