Probleem:


Backup database does not exist


 


Oplossing:


Navigeer naar de volgende locatie: C:\Program Files\AhsayOBM\bin


Bewerkt het volgende document: RunBackupSet.bat
Bewerk dit als administrator en verander Backup_Type="FILE" -> naar Backup_Typw="DATABASE"


  DATABASE.PNG