Omschrijving:


Vanaf de onderstaande locaties zal er storage worden gebruikt


Informatie:


Iaas zijn total quota wordt berekend met de volgende factoren


  • Templates
  • Memory toegewezen aan de machines
  • VM's HDD gebruik
  • Logfiles
  • Catalog