Probleem:


Backup functional proces hangt


Oplossing:


Sluit een aantal processen van IASO Back-up uit van de anti-virus software aanwezig op de server.


Troubleshooting:


Zet debug logging aan.

1. Stop de ''backup service controller'' Service.
2. Ga naar C:\Program Files\Backup Manager\config.ini en voeg de onderste twee regels toe:

[Logging]

LoggingLevel=Debug

3. Start de ''backup service controller'' service
3. Laat de debug logging voor 30-60 minuten aan staan.
4. als u de logs heeft verzameld vergeet dan niet de debug logging regels weer te verwijderen uit het config.ini bestand.
5. herstart de ''backup service controller'', anders zal de debug logging door gaan.

u vind de logs op de volgende locatie: C:\ProgramData\MXB\Backup Manager\logs


Uit de logs kan Cloud2 veel bruikbare informatie halen.


 


Controleer de grootte van de regfolder


You can find reg folder: 
Windows: C:\ProgramData\MXB\Backup Manager\storage\device_name_some_hash\reg 
Linux: /opt/MXB/var/storage/device_name_some_hash/reg


 


Mocht de folder zeer groot zijn doe het volgende:


to resolve the issue please follow with the next steps: 
1. Stop Backup Service Controller service 
2. Open CMD.exe from administrator 
3. Navigate to C:\Program Files\Backup Manager in your cmd window 
4. Execute: ClientTool.exe br.clean 
5. When command finished start Backup Service Controller service and check the memoty utilizationClientTool.exe br.clean


This command will decrease size of our backup register databases and it will solve main issue (with the memory usage). Memory usage issue was caused by the fact windows trying to map frequently used files into memory (to speed up access to these files), unfortunately it is no way to tell Windows do not map these files into memory.