Wanneer de backup in eerste instantie, bij het maken van de base image, gestart is zonder dat er een licentie code is ingevoerd zal hij bij het restoren van deze image een error geven, en een HIR Activation Code nodig hebben. Er wordt in de error een HIR Error Code weergegeven, en deze dient ingevoerd te worden op de volgende website: http://upgrade.storagecraft.com/HIRPortal/


Als de activatie daar niet werkt, neemt u dan contact op met de Cloud2 Support afdeling, dan moet de code handmatig worden opgevraagd.