Dit kan voortkomen uit software of oude drivers welke geinstalleerd zijn op de fysieke machine zoals HP Software Tools enzovoorts. Deinstalleer alle software die specifiek draaide op de fysieke machine en bekijk of de machine daarna sneller draait.