Microsoft SPLA: hoe gaat dit in z’n werk?


SPLA (staat voor Service Provider License Agreement) is de methode die Microsoft vereist om software te licenseren in hosted omgevingen zoals onze IaaS omgeving. Alle Microsoft software die gedraaid wordt op hardware die geen eigendom is van de gebruiker moet via SPLA worden aangegeven. In omgevingen waar géén Microsoft Servers aanwezig zijn (bijvoorbeeld waar alleen Linux servers draaien) hoeft géén SPLA aangifte gedaan te worden bij Microsoft.


Microsoft vereist op ons IaaS platform om software via SPLA te licenseren, andere vormen van licenties (zoals bijvoorbeeld eerder aangeschafte Office- of Terminal Server licenties) zijn niet toegestaan. Er zijn twee manieren om licenties aan te geven bij Microsoft: op core niveau en user niveau. De core niveau licensering kan alleen Cloud2 bij Microsoft aangeven, de user niveau licensering dient u zelf bij Microsoft aan te geven via een SPLA overeenkomst (als u geen overeenkomst heeft, neemt u dan contact met ons op zodat wij u hierin kunnen begeleiden).


De meest voorkomende licenties worden als volgt aangegeven:Core niveau


User niveau


MS SQL Server


SQL Standard per user


MS Biztalk Server


Hosted Exchange user CALs


MS Windows Server


MS Office


MS System Center


Remote Desktop User CALsAangifte bij Cloud2


U ontvangt maandelijks van ons een verzoek om aangifte te doen van de core licenties die u draait. Het is belangrijk dat wij deze aangifte maandelijks van u ontvangen, ook als u geen gebruik maakt van core licenties (u zult dan een nul-aangite doen).


U krijgt van ons per IaaS omgeving een verzoek per e-mail, in deze e-mail staat een downloadlink naar een document waarop u kunt aangeven hoeveel core licenties er in gebruik zijn op de betreffende omgeving. Dit document kunt u dan naar ons terugsturen en wij kunnen deze vastleggen. Als u meerdere omgevingen heeft, zal de aangifte meerdere keren ingevuld en aangegeven moeten worden (één per omgeving).


LET OP: het doen van de maandelijkse aangifte is een vereiste voor het gebruik van ons IaaS platform.


Aangifte bij Microsoft


De user licenties zult u zelf bij Microsoft moeten aangeven, u zult hiervoor een SPLA overeenkomst moeten afsluiten met Microsoft. Als u geen SPLA overeenkomst heeft kunnen wij u in contact brengen met een distributeur via wie u een overeenkomst kunt afsluiten. Bij Microsoft kunt u alle user licenties in één keer aangeven.


Controles


Wij zullen steekproefsgewijs controles uitvoeren of de aangegeven licenties overeenkomen met de licenties die op de server actief zijn. Wij zullen u vragen om door middel van een Microsoft applicatie een uitdraai te maken van de licenties op de omgeving en deze uitdraai aan te leveren. Deze applicatie brengt in beeld welke licenties er op het systeem draaien, aan de hand daarvan kunt u en kunnen wij in beeld brengen of de licensering in het systeem in orde is. Een handleiding voor gebruik van deze software is hier beschikbaar: https://support.cloud2.nl/index.php?/Knowledgebase/Article/View/685/157/microsoft-spla-controle


Meer informatie over SPLA vindt u op de website van Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/spla-program.aspx